សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបំរើសេវាកម្មដូចខាងក្រោមះ

- លក់សំបុត្រយន្តហោះ​ ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

- កក់បន្ទុបសណ្ថាគារ​ ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

- ដំណើរកំសាន្ត ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

- ទទួលធើ្វលិខិតឆ្លងដែន និងពន្យា

- លក់សំបុត្រ ទ្បានក្រុង

- មានរថយន្តសំរាប់ជួល​ ១២/១៥/២៥/៣៥/៤៥​ កៅអី

.


Bookmark and Share

Comments are closed.